Ana sayfa > FX İşlemleri > FX Yetkimiz
   
 

FX Yetkimiz

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, Şirketimiz yetki belgelerinin yenilenmesi talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulunmuştur. Şirketimizin, III-37.1 Sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca "Geniş Yetkili Aracı Kurum" olarak sınıflandırılmasına karar verilmiş ve ekli dosyada yer alan yatırım hizmet ve faaliyetlerinde bulunmasına izin verilmiştir.