Ana sayfa > Zarar Olasılığınız > Likidite Sağlayıcılar
   
 

Likidite Sağlayıcılar

2017 Yılı 4. Çeyrek Döneminde Likidite Sağlayıcı Olarak İşlem Gerçekleştirilen Kuruluşlardan, Bu Nitelikteki İşlemlerin %20’sinden Fazlasının
Gerçekleştirildiği Kuruluş Ekli Dosyada Mevcuttur.

Likidite Sağlayıcılar 4Q2017