Ana sayfa > Zarar Olasılığınız > Likidite Sağlayıcılar
   
 

Likidite Sağlayıcılar


2017 Yılı 3. Çeyrek Döneminde Likidite Sağlayıcı Olarak İşlem
Gerçekleştirilen Kuruluşlardan, Bu Nitelikteki İşlemlerin %20’sinden Fazlasının
Gerçekleştirildiği Kuruluş Ekli Dosyada Mevcuttur.

Likidite_3Q2017.pdf